MOTIVERING FÖR INLÄRNING

Beskrivning: Förmåga att initiera och upprätthålla den målriktade aktiviteten.
Kriterier:

  • Definierar lärandemål och förstår egna prestationsmål.
  • Ha en ständig önskan att förbättra sina inlärningsförmågor.

  

Share