ORGANISATORISK SENSITIVITET

Beskrivning:
Möjlighet att vara inblandad i Enterprise Project, som ger kunskaper och färdigheter tillgängliga för att uppnå målen.
Kriterier:
1. Visar motivation och engagemang för att uppnå målen.
2. Känner till de interna reglerna och följer dem.
3. Känner och interagerar med resten av folket.

  

Share