PERSONLIG UTVECKLING

Beskrivning:
Förmåga att dra nytta av möjligheterna att lära av sina egna erfarenheter eller av andras eller från vad som görs i sin egen omgivning. Det är konkurrensen i samband med förstärkningen av personlig kapacitet.
Kriterier:
1. Letar efter verktyg, medel eller sätt att hålla sig aktuella.
2. Hittar de mest praktiska sätten att tillämpa kunskap på jobbet.
 

  

Share