PERSONLIGT OCH SOCIALT VÄLBEFINNANDE

Beskrivning: Har personliga egenskaper och förmågor, för att öka lyckan både hos sig själv och andra. Det innefattar utvecklingen av personliga möjligheter som i WHO-definitionen, liksom att känna sig trygg och kapabel, vara självmedveten och självaccepterande, har kontroll över sitt liv och miljö, har en känsla av syfte, har kapacitet för självstyrande åtgärd och har förmågan att kunna ha positiva relationer med andra.
Kriterier:

  • Uppfattar hur individer kan säkerställa optimal fysisk och psykisk hälsa.
  • Vet hur en hälsosam livsstil kan bidra till personligt och socialt välbefinnande.
  • Positiv inställning
  • Tillfredsställelse med sitt liv.

  

Share