PLANERING

Beskrivning:
Förmåga att effektivt bestämma faser, steg, mål och prioriteringar för att uppnå mål, genom att utveckla handlingsplaner, inklusive nödvändiga resurser och kontrollsystem.
Kriterier:
1. Identifierar prioriteringar, begränsningar och svårigheter.
2. Formulerar rationella mål.
3. Beräknar tiderna och schemalägger aktiviteterna.
4. Fastställer uppföljningsdatum.
5. Använder tillgängliga resurser på ett effektivt sätt.
6. Kontrollerar framstegen i uppdraget eller uppgiften under tiden som framsteg görs.

  

Share