POSITIVITET

Beskrivning:
Tanke kapaciteteten är direkt relaterat till framgången för ett arbete, en idé eller en uppgift.
Kriterier:
1. Har positiva, ofta glada förväntningar om framtiden.
2. Övertygad om att egna idéer och begrepp kan realiseras.
3. Påvisar en aktiv attityd.
4. Kommunikativ och öppen för samarbete.

  

Share