PRECISION

Beskrivning:
Det består av utförande av uppgifter, aktiviteter eller processer med grundlighet, noggrannhet och total överensstämmelse med de standarder som omger dem.
Kriterier:
1. Utför en uppgift inom de nödvändiga tidsramarna och med den erforderliga kvaliteten.
2. Genererar innehåll med ett obetydligt antal fel eller inkonsekvenser.
3. Följer noggrant de genererade uppgifterna, så att de uppfyller förväntningarna.
 

  

Share