PROBLEMLÖSNING

Beskrivning:
Förmåga att övergå från det logiska till det abstrakta och hitta de sanna orsakerna och lösningarna för ett specifikt problem, vars resultat håller höga krav på effektivitet och tillförlitlighet.
Kriterier:
1. Väljer och implementerar en uppsättning av problemlösningsmetoder.
2. Ser på olika lösningar med positiv inställning.
3. Söker/ger alternativa lösningar.

  

Share