RÄKNA MED EN MINIRÄKNARE

Beskrivning: Kunna använda en miniräknare för grundläggande matematiska operationer.
Kriterier:

-Kunna beräkna grundläggande beräkningar med hjälp av en miniräknare.

-Kunna beräkna procentsatser med hjälp av en miniräknare.

-Kunna beräkna värdet av vinkelfunktioner med hjälp av en miniräknare.

-Veta hur man beräknar roten av ett tal med hjälp av en miniräknare.

  

Share