RITA EN GRAF

Beskrivning: Kapaciteten att kunna rita en graf från informationen som presenteras.
Kriterier:

  • Kunna rita koordinatsystemet och markera axlarna och välja lämplig enhetslängd för de uppmätta värdena.
  • Förstå kvantiteter och tolka en graf.

  

Share