SÄLLSKAPLIGHET

Beskrivning:
Förmåga att enkelt blanda sig med andra människor och skapa mycket tillfredsställande relationer med dem på en personlig, social och arbetsvänlig nivå.
Kriterier:
1. Visar vänlighet mot människor.
2. Tar upp ett samtal med lätthet.
3. Skapar stabila kontakter med människor i sin omgivning

  

Share