SÄTTA KORTSIKTIGA OCH LÅNGSIKTIGA MÅL

Beskrivning: Förmåga att fastställa kortsiktiga och långsiktiga mål och därigenom öka motivationen och effektiviteten.
Kriterier:

  • En individ sätter mål som han eller hon försöker uppnå med lämpligt handlingssätt.
  • Han/hon ställer uppnåeliga och tydliga mål.
  • Han/hon definierar målen noggrant, realistiskt och tidsbundet.

  

Share