SÖKA OCH FILTRERA INFORMATION

Beskrivning: Förmåga att kunna söka och filtrera information på internet.
Kriterier:

  • Känna till olika webbläsare och veta hur man använder dem.
  • Kunna skriva in nyckelord.
  • Känna till hur man filtrerar bort överflödig information.
  • Kunna bläddra på webbsidor.
  • Kunna skilja väsentlig från icke-väsentlig information.

  

Share