SJÄLVBEDÖMNING

Beskrivning:
Förmåga att reflektera och fastställa styrkor och svagheter hos sig själv, vilket möjliggör kontinuerlig förbättring.
Kriterier:
1. Att känna sig själv.
2. Utvärderar sina handlingar mot sig själv och andra.
 

  

Share