SJÄLVFÖRTROENDE

Beskrivning:
Förmåga att visa en hög grad av säkerhet och självförtroendeförmåga, tillämpar detta för att nå de uppställda målen, mobiliserar all sin kognitiva och känslomässiga potential, övertygad om att framgången beror på sig själv och hur den kan påverka sin arbetsmiljö.
Kriterier:
1. Demonstrerar en hälsosam nivå av självkänsla.
2. Tror på sig själv och är optimistisk om sin egen förmåga att uppfylla sina uppgifter.
3. Lita på sina förmågor, egenskaper och omdöme.

  

Share