SJÄLVKONTROLL

Beskrivning:
Förmåga att hålla egna känslor under kontroll och undvika negativa reaktioner på provokationer, motstånd eller fientlighet från andra eller under stressiga förhållanden.
Kriterier:
1. Är avslappnadi svåra situationer och kontexter.
2. Avlägsnar negativa känslor.
3. Beter sig korrekt hela tiden.
 

  

Share