SJÄLVMEDVETENHET

Beskrivning:
Förmåga att vara medveten om olika aspekter av sina egna egenskaper och beteenden, och att veta om sina styrkor och svagheter.
Kriterier:
1. Medvetenhet om egna egenskaper, beteenden och känslor.
2. Bekräfta kännetecken för offentlig och privat självmedvetenhet.

  

Share