SJÄLVORGANISERAT LÄRANDE

Beskrivning: Kapacitet att organisera sin egen inlärningsprocess, att lära sig ensam utan lärarens eller instruktörens hjälp.
Kriterier:

  • Förstå både lärandets intentioner och framgångsrika kriterier.
  • Använd dessa kriterier för att bedöma vad man har lärt sig och vad man fortfarande behöver lära sig.
  • Reflektera över inlärningsprocessen för att se hur man lär sig bäst.
  • Kunna agera på feedback mottagen från både lärare och sina kamrater.
  • Sätta lärandemål baserade på vad man fortfarande behöver lära sig.
  • Hantera organisationen av sin inlärning.

  

Share