SKRIVA ETT E-MAIL

Beskrivning:  Förmåga att kunna skapa och hantera ett e-postkonto och förmåga att skriva ett e-postmeddelande korrekt.
Kriterier:

Kunna skapa sitt e-postkonto och en e-postadress.

Använd en e-post korrekt, veta i vilket fält man skriver in adressaten .

Skriver begripligt och tydligt.

Är artig, respektfull och tolerant inför människor.

Skriver korta avsnitt, meddelandet är kortfattat och inte för långt.

Innan man skicka, läser han/hon meddelandet igen, kontrollerar mottagarens adress och korrigerar eventuella grammatiska fel.

Använder inte uttryckssymboler och smileys i företagsmeddelanden.

Är försiktig med förkortningar och akronymer.

Kan skapa ett meddelande (vara uppmärksam på formatet, typsnittet, storleken).

Kan skicka mail och lägga till bilagor.

Respekterar upphovsrätten (copyright).

Skickar inte spam.

Säkerställer säker kommunikation (skydda sin dator från virus och hackare när man ansluter till Internet).

  

Share