STRESSHANTERING

Beskrivning:
Hanterar situationer under tryck/stress och/eller motstånd, och kan ge kontrollerade svar i stressiga situationer.
Kriterier:
1. Kunna styra över sina känslor när de är stressiga omständigheter.
2. Utför självhantering för att hantera (potentiella) stressiga situationer.
3. Hanterar sina svar under stress.
4. Slappnar medvetet av när man upplever spänning.
5. Kunna hanterar stress i en aspekt av livet för att inte låta det påverka andra områden.

  

Share