TALA FRAMFÖR EN PUBLIK

Beskrivning: Förmåga att kunna ha en muntlig presentation inför en publik.
 
Kriterier:

  1. Relevant innehåll.
  2. Kunskap om ämnet, originalitet.
  3. Motivering, dynamik, berättelser, icke-verbal kommunikation.
  4. Tydlighet i uttryck – ordförråd.
  5. Fonologisk korrekthet.
  6. Ge ett intryck på lyssnaren.
  7. En rimlig längd på talet.

 

  

Share