TALA FRAMFÖR EN PUBLIK

Beskrivning: Förmåga att kunna ha en muntlig presentation inför en publik.
 
Kriterier:

  • Relevant innehåll.
  • Kunskap om ämnet, originalitet.
  • Motivering, dynamik, berättelser, icke-verbal kommunikation.
  • Tydlighet i uttryck – ordförråd.
  • Fonologisk korrekthet.
  • Ge ett intryck på lyssnaren.
  • En rimlig längd på talet.

  

Share