UTVECKLING AV EN REALISTISK KARRIÄRSPLAN

Beskrivning: Förmåga att planera sin egen inriktning för framtiden.
Kriterier:

  • Kunna förklara och motivera sin yrkesplan med beaktande av de olika faktorerna (personligt och externt).
  • Kunna formulera och förklara de olika stegen i genomförande för att uppnå planen.
  • Kapacitet att skriva ett motivationsbrev som förklarar hans/hennes plan.  

  

Share