UTVECKLING EN AFFÄRSPLAN

Beskrivning: Kapacitet att utarbeta en affärsplan.
 
Kriterier:

  • Kan definiera mål och strategier i en viss verksamhet.
  • Definierar alla nyckelaktiviteter.
  • Erbjuder både en teoretisk bakgrund och praktisk vägledning för att utföra alla nödvändiga aktiviteter.
  • Hans/hennes affärsplan innehåller:

Sammanfattning av:

Industri, företag, produkter och tjänster, marknadsundersökning och analys, affärsekonomi, marknadsföringsplan, planer, design och utveckling, produktion och tillverkningsplan, ledningsgrupp och organisation, generell tidtabell, kritiska risker och problem? finansiell plan? kalkylblad och finansiella konton.

  

Share