VOLONTÄRARBETE

Beskrivning: Förmåga att tillhandahålla tjänster utan ekonomisk vinning ”för att gynna en annan person, grupp eller organisation”.
Kriterier:

  • Deltar i frivilliga projekt och svarar aktivt på samhällets behov.
  • Arbetar med utsatta grupper.
  • Försvara individers och gruppers intressen som är hotade, berövade, marginaliserade och uteslutna.
  • Antal timmar frivilligt arbete (minst 20 timmar per år).

  

Share